Firma Grabowski Furniture Logistic (GFL) działa od 1997 roku. Specjalizuje się w przewozach ładunków przestrzennych o kubaturze do 120 m3 i ładowności do 21 ton. Podstawą działalności przedsiębiorstwa jest obsługa krajowych i zagranicznych producentów mebli z wykorzystaniem własnych magazynów, środków transportu oraz pełną usługą logistyczną. Od początku istnienia firmy działalność transportowa została ukierunkowana na usługi związane z branżą meblową. Aktualnie GFL specjalizuje się w transporcie całopojazdowym oraz drobnicowym, w relacjach Polska – Niemcy, Austria, kraje BeNeLuksu. Firma oferuje kompleksową usługę logistyczną – od bramy producenta, aż po dostawę do klienta końcowego.

Początki firmy były ściśle związane z działalnością spedycyjną. Firma specjalizowała się w pozyskiwaniu klientów potrzebujących sprawnego transportu ładunków z Polski do odbiorców na zachodzie Europy. W początkowym okresie działalności, liczba własnych samochodów ciężarowych oscylowała w ilości kilku sztuk. Jednocześnie zadowolenie klientów przyczyniło się do zwiększenie ilości zamówień na transport międzynarodowy. Sytuacja spowodowała konieczność rozwinięcia sieci podwykonawców, wożących wolumeny pod szyldem GFL. Dynamika rozwoju działu spedycji i wzrost liczby klientów przyczyniły się do sukcesywnego powiększania liczby samochodów ciężarowych należących do GFL. Po 2000 roku, ilość transportów wykonywanych przy pomocy własnych samochodów znacząco wzrosła. Jednocześnie ilość usług wykonywanych przez podwykonawców ulegała stopniowemu zmniejszaniu. Sytuacja ta powodowała wyrównanie wielkości działów transportu i spedycji. Obydwie sekcje w równym stopniu zapracowały na ugruntowanie pozycji firmy GFL w branży wspomagającej przemysł meblarski.

W kolejnych latach działalności, specyfika usług została nakierowana na transport, spedycję i logistykę załadunków typowych dla sektora branży meblarskiej. Wprowadzono szereg innowacyjnych i zarazem autorskich zmian konstrukcyjnych w zabudowie części ładunkowej we flocie poruszającej się pod brandem GFL. Zmiany w formie zabezpieczeń i ulepszeń konstrukcyjnych, poprawiły bezpieczeństwo przewożonych mebli, z jednoczesnym zwiększeniem powierzchni ładownej nowoczesnej floty. Wprowadzono nowoczesny system informatyczny, wspomagający wykonywanie bieżących operacji logistycznych. Udoskonalenia w pełni zautomatyzowały proces planowania dystrybucji mebli, tak aby towarzyszący im transport był sprawnie działającą częścią całego systemu logistycznego. W 2012 roku uruchomiono własną powierzchnię magazynowo-załadunkową, pod nazwą CLG (Centrum Logistyczne Grabowski), której działalność scala płynną pracę III filarów przedsiębiorstwa – Transportu, Spedycji i Logistyki.

Rzetelność w wywiązywaniu się ze zleceń transportowo-spedycyjnych oraz bezkonkurencyjność w kwestii wyposażenia taboru, zaowocowała podpisaniem licznych kontraktów z krajowymi i zagranicznymi producentami mebli.

Dynamika wzrostu zleceń spowodowała konieczność zwiększenia zatrudnienia. W pierwszych latach działalności przedsiębiorstwa załoga firmy liczyła kilka osób. Aktualnie firma GFL zatrudnia prawie 200 kierowców. Siedziba główna firmy znajduje się w Świdnicy k. Zielonej Góry i obejmuje powierzchnię 2500m2. Na terenie bazy Świdnica znajdują się m.in.: budynek administracyjny, hale magazynowo-załadunkowe, warsztat naprawczy dla pojazdów ciężarowych oraz plac postojowy dla taboru poruszającego się pod szyldem „Grabowski Furniture Logistic”.