Firma Grabowski Furniture Logistic (GFL) należy do największych na rynku polskim firm spedycyjnych specjalizujących się w obsłudze krajowych i zagranicznych producentów mebli. Firma dysponuje zespołem spedytorów, złożonym ze specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu i realizacji strategii logistycznych. Zespół czuwa nad łączeniem procesu planowania dystrybucji mebli, tak aby towarzyszący im transport był sprawnie działającą częścią całego systemu logistycznego.

Za każdą usługą transportową kryje się praca zespołu spedytorów, którzy zdalnie nadzorują każdy załadunek. Pojazdy oraz kierowcy GFL zostali wyposażeni w urządzenia, pozwalające na stały kontakt ze spedytorami. Wsparcie kierowców podczas transportu oferuje podgląd bieżącej pozycji samochodu na mapie, monitorowanie poszczególnych etapów realizowanego przewozu. Koordynacja pracy kierowców przez zespół spedytorów pozwala na optymalizację wykorzystania czasu pracy kierowców. Uwzględnione zostają utrudnienia w ruchu drogowym, umożliwiające bieżącą analizę terminowości dostaw. Nieodłącznym elementem wyposażenia załogi pojazdu jest w urządzenie telematyczne, za pomocą którego następuje m.in. elektroniczne pokwitowanie dostawy u klienta. Dzięki temu możliwe jest śledzenie przesyłki online przez kontrahentów.

Od 25 lat GFL udoskonala obsługę spedycyjną krajowych i zagranicznych producentów mebli. Jednym z najważniejszych elementów strategii firmy jest stały zakup i wdrażanie nowoczesnych technologii IT.  Firma korzysta z renomowanego programu informatycznego, służącego usprawnianiu komputerowego systemu zarządzania spedycją i logistyką. GFL proponuje swoim kontrahentom bardzo korzystne warunki współpracy, możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i telematycznych. Narzędzia te wspierają procesy:  planowania, przewidywania, monitoringu i optymalizacji organizowanych transportów, planowanie tras, zarządzanie flotą, kontrolę i śledzenie przesyłek, zarządzanie i zwrot towarów, obsługę zleceń, wydruk i archiwizację dokumentów, rozliczanie frachtów, obsługę magazynu oraz wymianę danych z klientami przez mobilny Interface.