3 KW

3 KW

Firma Transport-Spedycja Grabowski jest autorem innowacyjnego rozwiązania usprawniające planowanie, koordynację i realizację załadunków, dostosowaną do wymogów czasowych i kosztowych stawianych przez obsługiwanych klientów. Autorski program, "3 Kalendar Woche System", zakłada realizację dostawy mebli w 3 tygodnie. System obejmuje planowanie i realizację zleceń od produkcji mebla, przez jego odbiór z fabryki, transport, bezpieczne magazynowanie, awizację u klienta, aż po dostawę do odbiorcy w sklepie / magazynie.

Zasady działania Systemu 3KW:
1KW
=> Od poniedziałku do czwartku tzw. 1 tygodnia (1KW), producent mebli przekazuje dane towaru konieczne do dostarczenia klientowi w tzw. 3 tygodniu (3KW). Dane artkułów otrzymane od wszystkich producentów są analizowane przez zespół logistyków, pod wzgledem kubatury i miejsca przeznaczenia. Na ich postawie następuje planowanie ładunków całopojazdowych (o łącznej kubaturze 120m3) i awizacja dostawy towaru planowanego w tzw. 3 tygodniu (3KW).
2KW => Od poniedziałku do czwartku tzw. 2 tygodnia (2KW) następuje odbiór towarów z fabryk klientów. Całość towarów zostaje przyjęta na stoki magazynu Centrum Logistycznego Grabowski w Słubicach. W piątek, sobotę (2KW) i poniedziałek (3KW) następuje załadunek towarów, posortowanych wg miejsca przeznaczenia. Każdy wolumen, w wielkości od kilku do kilkudziesięciu m3, trafia do pojazdów, których plan trasy wyznaczają miejsca rozładunku oddalone od siebie maksymalnie o 50 km.
3KW => Od poniedziałku do piątku tzw. 3 tygodnia (3KW) towar dociera do odbiorców.

  Zapraszamy do współpracy!