3PL (Third Party Logistics)

Third Party Logistics

3PL (Third Party Logistics), to metoda działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie trzeciej, dzięki czemu producent ma możliwość skoncentrowania się na innych działaniach przedsiębiorstwa. Usługa ta świadczona jest na wyraźne życzenie klienta, obejmuje przejęcie całości lub wybranej części usług logistycznych w ramach jednego łańcucha dostaw, np. bezpośrednie usługi transportowe, magazynowanie i zarzadzanie magazynem, planowanie tras i awizowanie dostaw itp. Zamiennie używa się określenia LSP (Logistics Service Provider), czyli operator logistyczny.

Zapraszamy do współpracy!